ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2562 / 17:17:47  
จิตอาสาจังหวัดลำพูน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ ทำความสะอาดในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จิตอาสาจังหวัดลำพูน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ ทำความสะอาดในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน  เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จิตอาสาจังหวัดลำพูน ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยร่วมกันทำความสะอาด บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันนี้ ( 12 มิถุนายน 2562 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน จิตอาสาจังหวัดลำพูน ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน , ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน , กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถศาลากลางจังหวัดลำพูน และ ศาลพระนางจามเทวี ด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำพูน ให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานพลังแห่งความดี เพื่อเป็นมหากุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน 053 511 555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 304

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738