ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2562 / 22:07:10  
จ.ลำปาง เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2562
จ.ลำปาง เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2562
จังหวัดลำปาง ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับจังหวัด เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2562

วันนี้ (12 มิ.ย. 62) เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค การช่วยเหลือประชาชน และแนวทางการบริหารจัดการในขั้นเตรียมการ การเผชิญเหตุ และการฟื้นฟู ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ฤดูฝนปีนี้ว่าในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม จะมีการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอและมีปริมาณฝนน้อย ซึ่งจะส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง สำหรับประเทศไทยตอนบนฤดูฝนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม

ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มปี 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุ ทั้งระดับจังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตาม วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สภาวะอากาศ สภาพน้ำท่า น้ำหลาก แจ้งเตือนภัยและสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดปลอดภัยทันที จากข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรวม 13 อำเภอ 30 ตำบล 2 อปท. 264 หมู่บ้าน 50 ชุมชน และพื้นที่เสี่ยงดินถล่มรวม 7 อำเภอ 20 ตำบล 62 หมู่บ้าน โดยหากพื้นที่ใดเกิดฝนตกต่อเนื่อง สามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้เกิน 100 มิลลิเมตร ต่อวัน ให้รีบรายงานอำเภอ และจังหวัด เพื่อประเมินสถานการณ์ในการเผชิญเหตุและรีบรายงานให้ผู้อำนวยการกลางทราบโดยด่วนต่อไป

นอกจากนี้ให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งระบบสื่อสารและการเฝ้าระวัง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม สามารถแจ้งสายด่วนสาธารณภัย 1784 เพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 501

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738