ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 07:13:11  
ปภ.ฝาง ดำเนินโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและภัยทางถนน
ปภ.ฝาง ดำเนินโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและภัยทางถนน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและภัยทางถนน โดยได้ให้ความรู้ แก่บุคลากร ครูและ นักเรียน โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นายธีรเดช ขัติยะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เปิดเผยว่า ปภ.ฝาง ได้จัดฝึกอบรมโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและภัยทางถนน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรฝาง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ศูนย์บริการฝาง ศูนย์บริการฝาง โรงพยาบาลฝาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง ทีมกู้ชีพกู้ภัยทต.แม่ข่า บริษัท นิยมพานิช จำกัด สาขาฝาง ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง และเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลุ่มน้ำฝาง ได้จัดฝึกอบรมให้แก่ บุคลากร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 คน โดยได้ให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กฎหมายจราจรเบื้องต้น พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การขับเคลื่อนของสภานักเรียนในการรณรงค์และสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การฟื้นคืนชีพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแก๊สหุงต้มและการใช้ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง การขับขี่ปลอดภัย มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย และการขอรับใบอนุญาตขับขี่

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 311

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738