ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 08:30:39  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดมหกรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดมหกรรมกิ่งกะหร่า – โต ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณงานประกอบไปด้วย ขบวนแห่นก กิ่งกะหร่า – โต การแสดงรำนกกิ่งกะหร่า การแสดงดนตรีพื้นบ้าน และการประกวดชุดกิ่งกะหร่าโต พร้อมทั้งนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของนกกิ่งกะหร่า-โต เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับนกกิ่งกะหร่า-โต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกด้วย

ข่าวโดย : นายดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 287

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738