ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 09:29:55  
พาณิชย์ลำพูน ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ป้องปรามผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา เอาเปรียบผู้บริโภค
พาณิชย์ลำพูน  ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ป้องปรามผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา เอาเปรียบผู้บริโภค
พาณิชย์ลำพูน ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ป้องปรามผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา เอาเปรียบผู้บริโภค พบ มะนาวราคาลดลง ราคาเนื้อสัตว์ทรงตัว สินค้าเกษตรบางรายการปรับสูงขึ้นเล็กน้อยจากเดือนที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าเข้าฤดูฝนแล้ว ราคาพืชผักและผลไม้ จะปรับตัวลงตามทิศทางของปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นตามกลไกของตลาด

นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์สินค้าอาหารสด ผัก ผลไม้ และสินค้าอุปโภค-บริโภค ณ ตลาดสด อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ,ตลาดอำนาจเจริญบ้านแซม (ตลาดบ้านแซม) ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พบราคาสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ไก่ สัตว์น้ำ ราคายังคงทรงตัว เช่น หมูเนื้อแดง กก.ละ 150 บาท หมูสามชั้น กก.ละ 140 บาท หมูบด กก.ละ 140 บาท เนื้อแดง (ควาย) กก.ละ 320 บาท ไก่ตัว กก.ละ 70 บาท ปีกไก่บน กก.ละ 100 บาท น่องไก่ กก.ละ 80 บาท ปลานิล กก.ละ 85 บาท ปลาทับทิม กก.ละ 120 บาท ไขไก่ เบอร์ 0 แผงละ 105 บาท ด้านสินค้าพืชผลทางการเกษตรมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อย บางรายการ เช่น พริกขี้หนู/พริกชี้ฟ้า กก.ละ 110-130 บาท สูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 10 บาท/กก. ในส่วนสินค้าเกษตรที่เหลือ ราคายังคงทรงตัว เช่น มะเขือเทศสีดา กก.ละ 50 บาท กระเทียมแกะกลีบ กก.ละ 60-70 บาท กระเทียมพม่า กก.ละ 80 บาท ต้นหอม กก.ละ 50-70 บาท ผักชี กก.ละ 50-80 บาท เห็ดฟาง กก.ละ 150 บาท ด้านมะนาวราคาได้ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาเหลือราคา ลูกละ 3-4 บาท ทั้งยังพบว่าสินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้ราคาพืชผักและผลไม้ ปรับตัวลงตามทิศทางของปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นตามกลไกของตลาด เจ้าหน้าที่จึงได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเรื่องการติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนและครบถ้วน เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องร้องเรียน และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ และคุณภาพ โดยกำกับดูแลให้สินค้ามีเพียงพอแก่ความต้องการ และราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมภายใต้นโยบายการค้าเสรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จึงมีการจัดเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค และป้องปรามไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา เอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภค หากประชาชนพบเห็นการไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้า หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคา สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน โทรศัพท์หมายเลข 1569 ได้ตลอด 24ชั่วโมง

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 05352565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 330

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738