ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 09:46:12  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบปัจจัยการผลิตวัสดุทางการเกษตรแก่เกษตรกรจังหวัดลำปาง โครงการชุมชนส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ ประจำปี 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบปัจจัยการผลิตวัสดุทางการเกษตรแก่เกษตรกรจังหวัดลำปาง โครงการชุมชนส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ ประจำปี 2562
ผู้ว่าราชราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตวัสดุทางการเกษตร โครงการชุมชน ส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง

เมื่อวานนี้ (12 มิถุนายน 2562) เวลา 10.30 น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตวัสดุทางการเกษตร โครงการชุมชน ส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง
โดยในการจัดกิจกรรม การมอบปัจจัยการผลิต วัสดุทางการเกษตร ชนิดพันธุ์พืชเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก ภายใต้โครงการชุมชน โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาวและไม้ผลเศรษฐกิจ จังหวัดลำปาง ปี 2562 ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์โครงการคือ 1.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชไม้ผลเมืองหนาวและไม้ผลเศรษฐกิจ ลดพื้นที่การปลูกพืชไร่ เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2.เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ 3.เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง 4 อำเภอ เกษตรกร 120 ราย แบ่งเป็น อำเภอเมืองลำปาง 60 ราย รับต้นโกโก้ 1,500 ต้น ต้นพันธุ์อะโวคาโด้ 900 ต้น อำเภองาว 20 ราย รับต้นพันธุ์โกโก้ 260 ต้น ต้นพันธุ์อะโวคาโด้ 300 ต้น ต้นพันธุ์แมคคาเดเมีย 240 ต้น อำเภอวังเหนือ 20 ราย รับต้นพันธุ์โกโก้ 400 ต้น ต้นพันธุ์อะโวคาโด้ 300 ต้น ต้นพันธุ์แมคคาเดเมีย 100 ต้น และอำเภอเมืองปาน 20 ราย รับต้นพันธุ์โกโก้ 240 ต้น ต้นพันธุ์อะโวคาโด้ 300 ต้น ต้นพันธุ์แมคคาเดเมีย 260 ต้น
นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางยังได้พูดคุยกับเกษตรกรและตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมภายในงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำปาง และให้แนวทางการนำพืชเศรษฐกิจไปปลูกในแปลงเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของตนเองต่อไป

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 309

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738