ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 10:21:51  
จังหวัดลำพูน ประกาศขอความร่วมมือทุกส่วนราชการงดใช้หลอดพลาสติก และงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วทุกวันพุธของเดือน (Green Day)
จังหวัดลำพูน ประกาศขอความร่วมมือทุกส่วนราชการงดใช้หลอดพลาสติก และงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วทุกวันพุธของเดือน (Green Day)
จังหวัดลำพูน ประกาศขอความร่วมมือส่วนราชการในพื้นที่ งดใช้หลอดพลาสติกภายในหน่วยงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือส่วนราชการ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ทุกวันพุธของเดือน (Green Day) ตามกิจกรรมในโครงการ "คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" ประจำปี 2562

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงนามในประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ขอความร่วมมือส่วนราชการจังหวัดลำพูนทุกส่วนงดใช้หลอดพลาสติกภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือส่วนราชการทุกส่วนในพื้นที่ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ทุกวันพุธของเดือน (Green Day) โดยประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ระบุข้อความว่า “ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในตลาดสดห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนั้น
จังหวัดลำพูน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ “คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” ระหว่างห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และภาคีพันธมิตรกับจังหวัดลำพูน สนับสนุนให้เกิดการงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วทุกวันที่ 4 ของเดือน หรือ เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม และรณรงค์จัดกิจกรรมเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว จังหวัดลำพูน จึงขอความร่วมมือส่วนราชการจังหวัดลำพูน งดใช้ถุงพาสติกหูหิ้วทุกวันพุธของเดือน (Green Day) รวมทั้งงดใช้หลอดพลาสติกภายในหน่วยงาน”
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายเมื่อคราวที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูนว่า ลำพูนเป็นเมืองที่ได้รับรางวัลเมืองสะอาด และยังได้รางวัลถึงสองปีซ้อน จึงขอให้รักษามาตรฐานนี้ไว้และเดินหน้าต่อไปให้เป็นเมืองสะอาด ปราศจากโฟมอย่างแท้จริง รักษามาตรฐานด้านความสะอาดไว้ให้เป็นที่สุดของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันดำเนินงานตามโครงการ “คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” นั้น นับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานตามแผนประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล สู่การเป็นจังหวัดสะอาดได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หรือจังหวัดสะอาดในระดับประเทศ ประจำปี 2561 และเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาดในกลุ่มของจังหวัดขนาดเล็กและได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งจังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการและประกาศให้ลำพูนเป็นจังหวัดสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) เป็นโครงการต่อยอดหลังจากที่จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดอันดับ 1 ของประเทศ 2 ปีซ้อน ทั้งนายกรัฐมนตรี ยังมีความมุ่งหวังให้จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดต้นแบบของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอีกด้วย

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 05352565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 726

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738