ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 10:51:31  
จังหวัดลำปาง ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
จังหวัดลำปาง ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
จังหวัดลำปาง ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

วันที่ 12 มิ.ย.62 เวลา 09.30 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ซึ่งกำหนดจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกผู้มีความสามารถในด้านฝีมือช่างที่ได้มาตรฐาน เป็นตัวแทน ในแต่ละสาขาอาชีพ เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในระดับประเทศ , ระดับอาเชี่ยน และระดับนานาชาติ โดยมีการแข่งขันฝีมือแรงงาน 6 กลุ่มสาขาอาชีพ รวม 25 สาขาอาชีพ จากการเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันปรากฏว่ามีสถาบันการศึกษาส่งผู้เข้าแข่งขันฝีมือแรงงาน จำนวน 331 คน
สำหรับกลุ่มสาขาอาชีพที่จัดแข่งขันมีจำนวน 6 กลุ่ม 25 สาขา ประกอบด้วย 1)กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร จำนวน 6 สาขา 2) กลุ่มอาชีพแฟชั่น และครีเอทีฟ จำนวน 3 สาขา 3) กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร จำนวน 2 สาขา 4) กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การผลิต จำนวน 9 สาขา 5) กลุ่มอาชีพบริการส่วนบุคคลและสังคม จำนวน 3 สาขา และ 6) กลุ่มอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ จำนวน 2 สาขา
โดยการแข่งขันฝีมือแรงงาน ผู้ชนะจะมีรางวัล ประเภททีมเยาวชน เหรียญทอง เงิน ทองแดง รางวัลละ 20,000 , 12,000 , 6,000 บาท ประเภทเยาวชน รางวัลละ 10,000 , 6,000 และ 3,000 บาท ตามลำดับ
สำหรับกิจกรรมของหน่วยงาน นอกจากการแข่งขันฝีมือแรงงานทั้ง 25 สาขา แล้ว มีการจัดนิทรรศการและผลงานของหน่วยงานต่างๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้า OTOP สินค้าเกษตร และอื่น ๆ เพื่อให้ผู้แข่งขัน และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมได้ชมและเลือกซื้อสินค้า จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นกำลังใจและชมการแข่งขันนิทรรศการพร้อมเลือกซื้อสินค้าราคาถูกภายในงาน.//

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำปาง/ข่าว
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 280

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738