ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 11:55:15  
กยศ.เปิดให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
กยศ.เปิดให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
กยศ.เปิดให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยศ. กำลังเปิดให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2) นักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก เช่น สาขา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 1.อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4.การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 6.อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 8.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9. อุตสาหกรรมดิจิทัล 10. อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 1. อุตสาหกรรมระบบราง 2.อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี 3. อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC โดย กยศ. จะคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าแหล่งทุนอื่นมาก เนื่องจากต้องการให้เด็กไทยทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม และหากกู้ยืมเงินเรียนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมส่วนลดเงินต้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน โดยเปิดรับคำขอกู้ยืมเงินของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยสถานศึกษาทั่วไป นักเรียนสามารถยื่นคำขอกู้ได้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 62 ส่วนสถานศึกษาที่เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยื่นคำขอกู้ได้ถึง 30 ก.ย. 62 ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.studentloan.or.th หรือติดต่อที่ กยศ. Call Center 0-2016-4888 ในวันและเวลาทำการ

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 284

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738