ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 12:55:18  
กฟผ. และสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เตรียมจัดแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนัก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับเยาวชนและยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน
กฟผ. และสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เตรียมจัดแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนัก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับเยาวชนและยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เตรียมจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562 ระดับเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 25 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เตรียมจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันในระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 จากนั้นระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2562 จะเป็นการแข่งขันในระดับเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 โดยมีนักกีฬาระดับยุวชน อายุระหว่าง 13 – 17 ปี แบ่ง ออกเป็นประเภท ชาย 10 รุ่น หญิง 10 รุ่น และระดับเยาวชน อายุระหว่าง 15 - 20 ปี แบ่งออกเป็นประเภท ชาย 10 รุ่น หญิง 10 รุ่น จํานวนกว่า 430 คน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยจะจัดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และจะมีพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานทั้ง 2 ระดับแก่นักกีฬาพร้อมกัน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ข่าวโดย : เฉลิมขวัญ ดวงฉวี นิสิตฝึกงาน
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 238

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738