ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 13:01:45  
กสทช. เตรียมจัดอบรมการเสริมสร้างทักษะการผลิตรายการวิทยุด้านสาธารณสุข
กสทช. เตรียมจัดอบรมการเสริมสร้างทักษะการผลิตรายการวิทยุด้านสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) กำหนดจัดอบรมการเสริมสร้างทักษะการผลิตรายการวิทยุด้านสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายกีรติ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) กำหนดจัดอบรมการเสริมสร้างทักษะการผลิตรายการวิทยุด้านสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ในการผลิตรายการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถนำรายการด้านสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไปเผยแพร่สู่ประชาชนในวงกว้าง ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : เฉลิมขวัญ ดวงฉวี นิสิตฝึกงาน
บรรณาธิการ : อัมฤทธิ์ จานุวี
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 212

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738