ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 13:37:33  
จังหวัดเชียงราย เจ้าภาพการจัดประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อิรวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 4
จังหวัดเชียงราย เจ้าภาพการจัดประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว  อิรวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 4
จังหวัดเชียงราย เจ้าภาพการจัดประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อิรวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในภูมิภาค และผลักดันให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกอย่างก้าวกระโดด

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรอง และให้การต้อนรับคณะของผู้เข้าร่วมการประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อิรวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 4 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มประเทศอาเซียนในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมกว่า 100 คน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม นับเป็นเวทีระดับสากลในประเทศกลุ่มอาเซียน ที่ฉายภาพการเป็นผู้นำของประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของมิตรประเทศ ที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในภูมิภาค บนพื้นฐานของความร่วมมือที่จะยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ที่จะผลักดันให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกอย่างก้าวกระโดดต่อไป
สำหรับการจัดประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อิรวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 4 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอิรวดี – แม่โขง - เจ้าพระยา ครั้งที่ 4 การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 4 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา -แม่โขง ครั้งที่ 4 และการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือ CLMV ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน นี้ ที่โรงแรมเดอะริเวอรี่ บาย กะตะธานี เชียงราย

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 206

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738