ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 13:39:42  
จังหวัดเชียงราย ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย บูรณาการทุกภาคส่วนติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมายให้เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุตลอดทั้งปีลดน้อยลง

นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเเม่ลาว ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอของอำเภอแม่ลาว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะทำงาน หัวหน้าหน่วยงาน นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม
นายอำเภอเเม่ลาว กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีความห่วงใยในมาตรการเพื่อความปลอดภัยจากการจราจรบนถนน จึงได้มอบนโยบายและให้ความสำคัญในการเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุตลอดทั้งปีลดน้อยลง โดยได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยจากการจราจรบนถนนอย่างเข้มข้น
โดยการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยจากการจราจรบนถนนในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงราย บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ จังหวัดเชียงราย จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ เพื่อให้รับทราบถึงผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค พร้อมกับการให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ รวมถึงรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะของพื้นที่นำเสนอศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงรายได้รับทราบ และร่วมกันกำหนดมาตรการแก้ไขต่อไป
ทั้งนี้ อำเภอแม่ลาว ยังมีจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่อีกหลายจุด เช่น ถนนเชียงใหม่ - เชียงราย บริเวณโค้งหมวดการทางแม่ลาว ซึ่งมีลักษณะเป็นถนนสองเลน โค้งพับศอก ไป - มา และมีร่องน้ำข้างทาง ถนนพหลโยธิน บริเวณสามแยกไฟแดงปากทางแม่สรวย ซึ่งมีลักษณะเป็นแยกที่มีรถฝ่าสัญญาณไฟเพื่อเลี้ยวรถไปจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงพลบค่ำ และจุดกลับรถชั่วคราวต่าง ๆ บนถนนพหลโยธิน ที่ไม่มีไฟเตือนก่อนถึงจุดกลับรถ เมื่อมีรถมากลับบริเวณดังกล่าว จึงทำให้ตัดหน้ารถที่วิ่งมาบนถนนสายหลัก ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นอกจากนี้ ยังมีจุดเสี่ยงอีกหลายจุด ซึ่งจะต้องวางมาตรการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 1181

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738