ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 13:53:31  
งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10
งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10
จังหวัดเชียงใหม่มีผลผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการค้า และการส่งออกปีละกว่า 3 หมื่น 5 พันตัน เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย ที่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะม่วง 15 กลุ่ม กระจายในพื้นที่ 15 อำเภอ ในแต่ละปีจะร่วมกันจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 7 หมื่น 8 พันไร่ เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงราว 1 หมื่น 6 พันราย มีพื้นที่ปลูกมะม่วงคุณภาพเพื่อการค้าและการส่งออก 4 หมื่น 5 พันไร่ กระจายใน 15 อำเภอ ผลผลิตรวมกว่า 3 หมื่น 5 พันตัน มูลค่ารวม 300 ถึง 600 ล้านบาท เกษตรกรได้รวมกันเป็นเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมดำเนินการผลิต การควบคุมคุณภาพผลผลิตของสมาชิกและร่วมกันทำการตลาดกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ โดยมีกลุ่มเกษตรกรรวม 15 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีการรวมตัวกันในลักษณะนี้ และเป็นจุดเด่นของชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่
ในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายชาวสวนผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 มิถุนายน บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและผู้ประกอบการค้า การส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมด้านการตลาดมะม่วง โดยการจำหน่ายมะม่วงที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานการส่งออก ส่งเสริมการติดต่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรชาวสวนมะม่วง กับผู้ส่งออกและผู้ประกอบธุรกิจมะม่วงประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาวงการมะม่วงไทย
ภายในงานมีการออกร้านประชาสัมพันธ์และจำหน่ายมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ การจัดนิทรรศการองค์ความรู้มะม่วงนอกฤดู ความหลากหลายของสายพันธุ์มะม่วง และนิทรรศการพันธุ์มะม่วงทนแล้ง การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรของสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน และกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ การสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร


ข่าวโดย : สุพัฒน์ เลาห์กมล
บรรณาธิการ : ปาญณิสา ไชยพรหม
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่
อ่าน : 665

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738