ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 14:51:45  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน 1 ทศวรรษงานวันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน  1 ทศวรรษงานวันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการผลิตมะม่วงคุณภาพดีและปลอดภัย ในฐานะพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพด้านการตลาดและการส่งออก

ที่ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน โดยมีนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกจังหวัดเชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดมะม่วง ในฐานะพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพด้านการตลาดและการส่งออก
การจัดงานในปีนี้ถือเป็นโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ หรือ 1 ทศวรรษงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดผลผลิตมะม่วงและมะม่วงแปรรูป การแสดงความหลากหลายของสายพันธุ์มะม่วงกว่า 100 สายพันธุ์ การจำหน่ายผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีมาตรฐานส่งออกของ รวมถึงผลิตภัณฑ์มะม่วง กล้าพันธุ์มะม่วง การสาธิตการขยายพันธุ์มะม่วง การแปรรูปมะม่วง และการจำหน่ายของดีเมืองเชียงใหม่จาก 25 อำเภอ รวมไปถึงการแสดงความก้าวหน้าการผลิตมะม่วงและนวัตกรรมการเกษตร
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ - 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระตุ้นให้เกิดการบริโภคมะม่วงของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการติดต่อเจรจาธุรกิจด้านการค้า เพื่อขยายฐานตลาดส่งออกมะม่วง ในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงกว่า 15 กลุ่ม ใน 15 อำเภอ ซึ่งคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 286

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738