ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 15:08:19  
จังหวัดแพร่เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 3
จังหวัดแพร่เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 3
จังหวัดแพร่ประชุมเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 6/2562 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของไตรมาสที่ 3

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(13มิ.ย.62) ที่ห้องจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 6/2562 เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณได้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) ที่กำหนดไว้ ในภาพรวมต้องเบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 77 หลังพบว่าบางหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยให้รีบดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 3 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 แบ่งออกเป็นงบประมาณส่วนกลางที่จัดสรรให้จังหวัด ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 74.35 งบพัฒนาจังหวัดภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 67.92 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2558 - 2561 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 96.90 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบพัฒนาจังหวัดเบิกจ่ายได้ร้อยละ 98.17 ทั้งนี้ได้มีการชี้แจงถึงผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 3 ของแต่ละหน่วยงานซึ่งพบว่าสามารถดำเนินการทันภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2562 สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562 คงเหลือระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.62) ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของงบประมาณปี 2562 จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติเบิกจ่ายงบประมาณให้สามารถเบิกจ่ายได้ครบ 100% ต่อไป /.

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 181

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738