ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 15:09:07  
จังหวัดแพร่……กรมการปกครองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน/โครงการ พื้นที่จังหวัดนำร่อง
จังหวัดแพร่……กรมการปกครองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน/โครงการ พื้นที่จังหวัดนำร่อง
กรมการปกครอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Learning by doing) การจัดทำแผน/โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนพัฒนาในลักษณะแผนเดียว(One plan) ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง ที่จังหวัดแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้(13มิ.ย.62) ที่ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Learning by doing) การจัดทำแผน/โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนพัฒนาในลักษณะแผนเดียว(One plan) ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง รุ่นจังหวัดแพร่ ซึ่งกรมการปกครองจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนพัฒนาลักษณะแผนเดียว (One plan) ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแพร่ จังหวัดสตูล และจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสนับสนุนให้อำเภอสามารถพัฒนาและจัดทำแผนงาน/โครงการสำคัญ (flagship Project) ที่สามารถตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของประชาชน และช่วยยกระดับการขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพเกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรของกรมการปกครองในพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบการจัดทำแผนโครงการดังกล่าว สำหรับรุ่นจังหวัดแพร่มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานจังหวัด ผู้ช่วยจ่าจังหวัดและปลัดอำเภอที่รับผิดชอบแผนพัฒนาอำเภอ 8 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 22 คน จัดอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 โครงการดังกล่าวเน้นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ และการจัดทำแผนโครงการของอำเภอจากข้อมูลจริง เพื่อให้สอดรับกับแนวทางการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 174

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738