ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 15:09:37  
จังหวัดแพร่…….มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่…….มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดแพร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย แผนบูรณาการวิจัย และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการวิจัย ที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(13มิ.ย.62) ที่โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย แผนบูรณาการวิจัย และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการปฏิบัติการภารกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบด้านการศึกษาและวิจัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน โดยในปี 2562 นี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ได้ขยายผลการดำเนินงานลงพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย แผนบูรณาการวิจัย และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดแพร่ขึ้น เพื่อคืนข้อมูลสถานภาพ ศักยภาพสู่การจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย และแผนบูรณาการวิจัยที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดแพร่ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ของชุมชนท้องถิ่น ในการจัดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดเป็นรูปธรรมด้านการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับชุมชนท้องถิ่น ที่ตอบสนองปัญหา และความต้องการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง หรือเป็นที่ปรึกษาในด้านการศึกษาวิจัยแก่ชุมชนตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนนายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนสถานสถานศึกษาระดับอำเภอ เกษตรอำเภอ ป่าไม้อำเภอ กำนัน และประธาน อสม. ระดับอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ รวมทั้งสิ้น 250 คน ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 822

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738