ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 15:27:49  
สาธารณสุขจังหวัดน่านประชุมด่วนระวังโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่
สาธารณสุขจังหวัดน่านประชุมด่วนระวังโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่
สาธารณสุขจังหวัดน่านประชุมด่วนระวังโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ หลังจากได้รับรายงานเรื่องโรคไข้เลือดออกระบาดในช่วงฤดูฝนนี้

นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้เรียกประชุมด่วนเรื่องระวังโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมด้วย สาธารณสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
หลังจากที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้รับรายงานเรื่องโรคไข้เลือดออกระบาดในช่วงฤดูฝนนี้ และ การเฝ้าระวังข้อมูลทางระบาดวิทยาจังหวัดน่านตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2562 พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 95 ราย โดยเป็นเพศหญิง 56 ราย เพศชาย 39 ราย และมีผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 1 ราย ซึ่งจังหวัดน่าน มีผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือตอนบนและเป็นอันดับที่ 64 ของประเทศ พื้นที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงสุด ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน 37 ราย อำเภอท่าวังผา 27 ราย อำเภอภูเพียง 15 รายและอำเภอปัว 10 ราย
ทั้งนี้ นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่าน คาดว่าจะมีการระบาด ของโรคไข้เลือดออกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสภาวะของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูฝน โดยพบว่ามีผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านจึงขอความร่วมมือท่านช่วยกันป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 3 ก ดังนี้
1. ไม่ให้ยุงกัด ควรใส่เสื้อผ้าสีอ่อนและ ไม่อยู่ในที่มืดอับชื้น หมั่นทายากันยุงและนอนกางมุ้ง
2. ไม่ให้ยุงเกิด เก็บน้ำและควบคุม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้าน
3. ไม่ให้ยุงหากิน เก็บรอบบ้านให้สะอาดปลอดโปร่ง ปราศจากขยะ วัชพืช กิ่งไม้หรือใบไม้เพื่อไม่ให้ยุงเกาะพัก
ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออก หากบุคคลในครอบครัวของท่าน โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เมื่อมีอาการสงสัยของโรคไข้เลือดออก เช่น ไข้สูงโดยเฉียบพลัน 1-2 วัน มีผื่น จุดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขนหรือขา หน้าแดง ปวดศีรษะ อาเจียน ปวดใต้ชายโครงขวา เบื่ออาหาร หรือถ่ายอุจจาระดำ ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านท่าน เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง หากปล่อยทิ้งไว้ผู้ป่วยจะมีภาวะช็อกจนอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 318

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738