ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 15:44:12  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดอบรมโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดอบรมโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 3
ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดอบรมโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ(การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) รุ่นที่ 3 ให้กับผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่ชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน

นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ(การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) รุ่นที่ 3 ซึ่งศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ ตำบลบ้านเวียง, น้ำเลา, ทุ่งศรี และตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง เข้าร่วมกิจกรรม

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่(การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดแพร่ สามารถจัดการบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการ DSLM คือ Demand สำรวจปัญหาความต้องการน้ำของชุมชน, Supply สำรวจปริมาณน้ำหรือแหล่งน้ำที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชน, Logistic สำรวจและจัดทำผังทิศทางน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่ และ Management การนำข้อมูล DSL ที่ได้ทำการสำรวจมาบริหารจัดการในพื้นที่ชุมชนของตนเอง

สำหรับการอบรมตามโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ(การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) รุ่นที่ 3 ใช้ระยะเวลา 3 วัน โดยแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี 1 วัน ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ, การจัดการป่าไม้จังหวัดแพร่และการขอใช้พื้นที่ป่า, การทำผังน้ำและการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข และการจัดทำผังน้ำชุมชน จากนั้นจะเป็นการลงพื้นที่ปฏิบัติในการสำรวจข้อมูล และจัดทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่ชุมชนของตนเอง

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 409

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738