ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 16:08:18  
จังหวัดลำปาง เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมพลัง เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62
จังหวัดลำปาง เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมพลัง         เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62
จังหวัดลำปาง เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมพลัง เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.62

นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชน และหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ตระหนักถึงโทษพิษภัยจาก ยาเสพติด เฝ้าระวังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยกำหนดกิจกรรมในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการรวมพลังเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด มีจุดเริ่มต้นขบวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 ณ บริเวณข่วงนคร สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เคลื่อนขบวน นำโดย วงดุริยางค์ของโรงเรียนลำปางกัลยาณี ผ่านโรงเรียนเทศบาล 4 เลี้ยวขวาแยกร้านไก่ย่างภาณี เคลื่อนไปยังโรงเรียนลำปางกัลยาณี จุดรวมพลที่ 2 ณ บริเวณสนามหน้ามิวเซียมลำปาง เคลื่อนขบวนนำโดยวงดุริยางค์ของ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผ่านศาลหลักเมือง ห้าแยกประตูชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เข้าสู่โรงเรียนลำปางกัลยาณี เพื่อรวมพลังมวลชนร่วมพิธีเปิด ประธานอ่านสาร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการความรู้ยาเสพติด และการแสดงบนเวทีของชมรม TO BE NUMBER ONE การแสดงของนักเรียน นักศึกษา จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยขอความร่วมมือ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน สวมเสื้อสีเหลือง ชุดเครื่องแบบตามสังกัด.///

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำปาง/ข่าว
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 534

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738