ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 16:28:53  
งานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562
งานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562

วันนี้ (13 มิถุนายน 2562) นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์จากหลายสถาบันร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดงาน และมอบป้ายเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงนาม MOU เพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ / มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดวาดภาพ ภายใต้หัวข้อประชารัฐร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ และเดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้ง เด็ก เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันปัญหาและเข้าใจรูปแบบของภัยการค้ามนุษย์ และแสดงพลังสร้างสรรค์ในการป้องกันผ่านการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดวาดภาพ นอกจากนั้นมีการเสวนาเรื่องพลังวัยรุ่นไทย ขจัดภัยคนค้าคน การแสดงดนตรี จากชมรม To Be Number One ของเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี 2561 กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาจัดสถานะของประเทศไทยดีขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นพยายามของรัฐบาลในการดำเนินคดีและลงโทษผู้กระทำความผิดมากขึ้น ให้ความสำคัญและผลักดันให้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระระดับชาติ บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านการค้ามนุษย์ /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/สุรการ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 248

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738