ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 16:56:24  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในอำเภอแม่ออน เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือนร้อน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในอำเภอแม่ออน เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือนร้อน
วันนี้ (13 มิ.ย.62) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดห้วยทราย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

          อำเภอแม่ออน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 300,000 ไร่ มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบและพื้นที่ภูเขา มีจำนวนประชากรกว่า 8,900 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ได้มีประเด็นรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ คือ ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนนทางหลวงที่เชื่อมต่อจังหวัดกับอำเภอมีขนาดคับแคบ คดเคี้ยว ลาดชัน และลื่นขณะฝนตก ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ปัญหาด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง มีราคาสูง และปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง
          ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับฟังปัญหาและมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแก้ไข รวมถึงพิจารณาเร่งดำเนินการในการบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ออนต่อไป


ข่าวโดย : ศราวุธ เจิมจันทร์
บรรณาธิการ : จันทนา อ้นคำ
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 208

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738