ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 17:36:51  
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ติดตามการดำเนินงาน ย้ายระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ลงใต้ดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ติดตามการดำเนินงาน ย้ายระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ลงใต้ดิน
คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา กรณีการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าไม่เป็นระเบียบ และการนำสายสื่อสาร-สายไฟฟ้าลงใต้ดิน ในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อศึกษารายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงาน ตามข้อร้องเรียนของประชาชน

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, พ.ท.เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปรับปรุงและจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร เพื่อนำลงใต้ดินในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครลำปาง โดยโครงการฯ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบนเส้นทางถนนสายบุญวาทย์ เริ่มตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกาไปสิ้นสุดตรงจุดบริเวณหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง รวมระยะทางยาวกว่า 1.5 กม. ซึ่งเส้นทางดังกล่าวถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลักของเมืองลำปาง และที่ผ่านมาได้มีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการฯ จำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาถึงปัจจัยปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เร่งหาแนวทางปฏิบัติแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ และนำข้อมูลที่ได้รับไปเป็นโมเดลกรณีศึกษาตัวอย่าง เพื่อจะนำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่อื่นๆ
โดยการลงพื้นที่ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้กล่าวเผยว่า การที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงมาติดตามดูการดำเนินงานโครงการปรับปรุง จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารเพื่อนำลงใต้ดินในจังหวัดลำปางครั้งนี้ เนื่องจากถือเป็นจังหวัดแรกที่ได้มีการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าว โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน ทั้งเทศบาล การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ และหน่วยงานระบบสื่อสารอื่นๆ ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้จังหวัดต่างๆ ที่กำลังจะมีการพัฒนาเมืองในลักษณะดังกล่าวได้นำไปใช้เป็นแบบอย่าง ขณะเดียวกันก็เพื่อจะติดตามปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นตามข้อร้องเรียนของประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนในระหว่างการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อจะเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดโดยเร็ว
ด้านนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการปรับปรุงและจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารเพื่อนำลงใต้ดินของจังหวัดลำปาง บนถนนสายบุญวาทย์ ระยะทางกว่า 1.5 กม. เป็นการดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากสองภาคส่วน โดยมีเทศบาลนครลำปาง รับผิดชอบในเรื่องงานโยธา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบในเรื่องงานโครงสร้างจัดวางระบบนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงสู่ใต้ดิน ปัจจุบันโครงการฯ ได้มีการดำเนินงานแล้วเสร็จไปแล้วหลายส่วน ซึ่งจากการรายงานผลความคืบหน้าโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่า ขณะนี้งานก่อสร้างโยธา ได้ดำเนินการเสร็จไปแล้วเกินกว่าร้อยละ 80 และงานโครงสร้างย้ายสายไฟฟ้าสายสื่อสาร ได้ดำเนินการไปแล้วเกินกว่าร้อยละ 20 ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้า ทางโครงการฯ จะสามารถคืนพื้นผิวการจราจรให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทางสายดังกล่าวได้ทั้งหมด ส่วนตัวโครงการฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ถึงต้นเดือนสิงหาคม 2562 นี้
อย่างไรก็ตามในการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้สัญจร รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า ที่อาศัยอยู่ตามเส้นทาง ซึ่งประชาชนมีความต้องการอยากให้ผู้ดำเนินงานโครงการฯ แก้ไขในเรื่องการจัดวางบ่อพักสายติดตั้งตู้มิเตอร์ ให้ย้ายไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมไม่บดบังทัศนียภาพเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณหน้าร้านทอง และบริเวณถนนพบว่าปัจจุบันได้มีการขุดเจาะตลอดแนวเส้นทาง ทำให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และช่วยบรรเทาผลกระทบเรื่องปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 914

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738