ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 17:52:49  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมแกนนำเยาวชนสร้างการรับรู้การต่อต้านการค้ามนุษย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมแกนนำเยาวชนสร้างการรับรู้การต่อต้านการค้ามนุษย์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 นำภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เด็ก เยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันปัญหาและเข้าใจรูปแบบของภัยการค้ามนุษย์

วันนี้ (13 มิถุนายน 2562) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานและมอบป้ายเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) 17 แห่ง ที่ลงนาม MOU เพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดวาดภาพระบาย หัวข้อ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์” และปล่อยขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
นางสาวสิทธิพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สืบเนื่องจากปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระระดับชาติ ที่ต้องบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เร่งสร้างมุมมองสังคมไทยให้ตระหนักว่าการค้ามนุษย์เป็นภัยใกล้ตัวและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น 1 ใน 20 จังหวัดเป้าหมาย ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องเป็นรูปประธรรม

ข่าวโดย : เพ็ญพิชชา เอมรุจิ/ เฉลิมขวัญ ดวงฉวี นิสิตฝึกงาน
บรรณาธิการ : อัมฤทธิ์ จานุวี
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 259

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738