ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 18:11:25  
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอแม่ออน รับฟังความคิดเห็นและปัญหา สู่การบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึง
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอแม่ออน รับฟังความคิดเห็นและปัญหา สู่การบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึง
วันนี้ (13 มิ.ย.62) ที่โรงเรียนห้วยทราย หมู่ 4 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเชิงรุก โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ในรูปแบบ One Stop Service เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และจัดหน่วยบริการให้ความรู้ ตอบข้อสงสัย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ช่วยเหลือ และหาทางบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึง

          ทั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ในกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 25 ทุน มอบเกียรติบัตร ครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียง ดีเด่นระดับอำเภอ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ 7 หมู่บ้าน ตลอดจนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากจน และด้อยโอกาส จำนวน 200 ชุด
          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้เน้นย้ำในเรื่องของปัญหายาเสพติดในชุมชน ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลลูกหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ รวมถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ช่วยกันรักษาทรัพยากรในพื้นที่ และการส่งเสริมอาชีพ ขอให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิต แบบพอประมาณ อีกด้วย


ข่าวโดย : แพรพิไล คำดี
บรรณาธิการ : จันทนา อ้นคำ
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 263

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738