ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มิถุนายน 2562 / 14:27:19  
พัฒนาฝีมือพะเยา เดินหน้าสร้างหมอนวดไทย เตรียมรับการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ในพระราชดำริฯ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
พัฒนาฝีมือพะเยา เดินหน้าสร้างหมอนวดไทย เตรียมรับการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ในพระราชดำริฯ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
สำนักงานพัฒนาฝีมือพะเยา เดินหน้าสร้างหมอนวดไทย เตรียมรับการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ในพระราชดำริฯ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หวังลดผลกระทบจากโครงการ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง ครอบครัวมีสุข ด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับ ฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอเชียงม่วน และ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562 ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่ตำบลบ้านมาง จำนวน 20 คน ณ โรงเรียนบ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อลดผลกระทบจากโครงการ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง ครอบครัวมีสุข ด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ที่ใช้ ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานดังกล่าว สามารถขึ้นทะเบียนพนักงานนวดไทยเพื่อสุขภาพ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้ทันที นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยายังได้กำหนดจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1 ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ผู้ที่ผ่านมาตรฐานฝีมือฯ ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ วันละ 440 บาท (ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยา ที่กำหนดเพียงวันละ 315 บาท) จึงเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว บริการ และที่พัก ที่จะเกิดขึ้นเต็มรูปแบบ ภายหลังอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เริ่มสามารถเก็บกักน้ำ สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2561-2564) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่จะมีศักยภาพสูงมากในอนาคตของจังหวัดพะเยาต่อไป

ข่าวโดย : ชีวัธนัย ต้นปลูก
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 370

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738