ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มิถุนายน 2562 / 15:00:55  
บรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ พบ สมาชิกให้ความสนใจใช้สิทธิ์มากกว่าที่ผ่านมา
บรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ พบ สมาชิกให้ความสนใจใช้สิทธิ์มากกว่าที่ผ่านมา
บรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบ สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้ความสนใจมาใช้สิทธิ์จำนวนมากกว่าครั้งที่ผ่านมา

          วันนี้ (16 มิ.ย. 62) นายศรันยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย และอำเภอแม่ริม ทั้งนี้พบว่าบรรยากาศกาลเลือกตั้งโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้ความสนใจทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
          นายศรันยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ แม้จะไม่คึกคักเท่ากับการเลือกตั้ง ส.ส. หรือการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ก็ได้ให้ความสนใจมาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งที่ผ่านๆ มา อย่างชัดเจน โดยที่ผ่านมาทางราชการ ทั้งหน่วยงานฝ่ายปกครอง ประชาสัมพันธ์จังหวัด วิทยุชุมชน พร้อมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง
          ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกกองทุนฯ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้ง 25 อำเภอ จำนวน 161,564 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 141 หน่วย โดยแต่ละอำเภอจะจำนวนมีหน่วยเลือกตั้งขึ้นกับจำนวนสมาชิกฯ ในแต่ละอำเภอ นอกจากนั้น จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร จำนวน 2 ราย ที่อำเภอดอยสะเก็ด 1 ราย และอำเภอสันทราย 1 ราย
          การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ข่าวโดย : ศุภชัย กัลปสันติ/วสันต์ มีจินดา
บรรณาธิการ : จันทนา อ้นคำ
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 256

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738