ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มิถุนายน 2562 / 16:55:53  
การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ที่ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ที่ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562 พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขณะที่ จ.แม่ฮ่องสอน ทุกหน่วยเลือกตั้ง เหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันนี้ (16 มิถุนายน 2562 ) เวลา 15.20 น. ภายหลังปิดหีบการลงคะแนนเลือกตั้งในเวลา 15.00 น. จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานเหตุการณ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทุกหน่วยเลือกตั้งปิดการลงคะแนนเรียบร้อยและเหตุการณ์ทั่วไปเป็นปกติ โดยตลอดทั้งวันในช่วงเวลาเปิดหีบเลือกตั้ง มีเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ต่างทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีฝนตกลงมาเป็นบางช่วงก็ตาม
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหน่วยเลือกตั้ง 20 หน่วย เกษตรกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 21,994 คน อยู่ในภูมิภาคที่ 1 มี 17 จังหวัดภาคเหนือ มีผู้แทนเกษตรกรได้ 5 คน มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 26 คน สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1-5 จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อเข้าไปทำหน้าที่เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร กําหนดมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรเกษตรกร เป็นต้น

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 267

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738