ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มิถุนายน 2562 / 20:46:29  
สรุปผลการมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พื้นที่ จ.น่านอย่างไม่เป็นทางการ จาก 15 อำเภอ คิดเป็น 50.26 % เพิ่มขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา
สรุปผลการมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พื้นที่ จ.น่านอย่างไม่เป็นทางการ จาก 15 อำเภอ คิดเป็น 50.26  % เพิ่มขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา
การสรุปผลการมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอย่างไม่เป็นทางการ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็น 50.26 % สูงกว่าเดิมเมื่อปี 2558 จำนวน 16.04 %

เกษตรกรจังหวัดน่าน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรคึกคัก โดยจังหวัดน่าน อยู่ในภูมิภาคที่ 1 ภาคเหนือ 17 จังหวัด มีผู้แทนเกษตรกรได้จำนวน 5 คน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1-5 จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
สำหรับ จังหวัดน่าน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จาก 15 อำเภอ รวม 81,935 คน เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต จำนวน 80,954 คน และนอกเขต จำนวน 981 คน ภูมิภาคที่ 1 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 26 คน
โดยการสรุปผลการมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอย่างไม่เป็นทางการ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้นรวม 41,181 คน คิดเป็น 50.26 % ซึ่งถือว่าสูงขึ้นจากการเลือกตั้งคราวที่แล้ว เมื่อปี 2558 ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็น 34.22 % สูงกว่าเดิม 16.04 % โดยมีรายละเอียดการออกมาใช้สิทธิในแต่ละอำเภอดังนี้ อ.สองแคว ผู้มาใช้สิทธิ์ 64.26% อ.นาน้อย 42.34 % อ.เชียงกลาง 55.51 % อ.ทุ่งช้าง 48.43 % อ.แม่จริม 51.01 % อ.เฉลิมพระเกียรติ 69.48 % อ.บ่อเกลือ 48.65 % อ.สันติสุข 48.48 % อ.บ้านหลวง 46.97 % อ.ปัว 49.72 % อ.ท่าวังผา 57.58 % อ.นาหมื่น 47.55 % อ.ภูเพียง 46.98 % อ.เมือง 48.43 % และ อ.เวียงสา 50.94 %
ทั้งนี้มีบัตรเสียรวม 4.22 % และไม่ประสงค์จะลงคะแนน 315 บัตร คิดเป็น 0.76 % ซึ่งการดำเนินการเลือกตั้ง เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน พรบ.กองทุนฟื้นฟู และพัฒนาการเกษตร พ.ศ.2542 โดยการดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวโดย :
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 570

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738