ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2562 / 13:44:58  
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ชาวอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่พร้อมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วานนี้(9ก.ค.62) ที่ป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทาน 904 ว.ป.ร. ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ตำบลสรอย ร่วมใจปลูกต้นไม้ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรม ปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยทางอำเภอวังชิ้น ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 เป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ด้วยการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบ้านแม่ขมิง ซึ่งปีนี้ฝนตกน้อยส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้อย ต้องร่วมใจกันดูแลสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยปลูกพันธุ์ไม้มีค่าท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่า อันจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน และลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 312

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738