ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2562 / 15:54:21  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำพุทธศาสนิกชนถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำพุทธศาสนิกชนถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำพุทธศาสนิกชนถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย พล.ต.ต.อดุลย์ดรุณเพท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา , หัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแก่พระสงฆ์ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง วัดศรีอุโมงค์คำ และวัดรัตนวราราม ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช 2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาด ผ่องใส และเป็นการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 340

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738