ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2562 / 13:25:46  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาพัฒนาทักษะขายและสร้างคลิปโฆษณาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้าบนสมาร์ทโฟน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาพัฒนาทักษะขายและสร้างคลิปโฆษณาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้าบนสมาร์ทโฟน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา พัฒนาทักษะขายและสร้างคลิปโฆษณาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้าบนสมาร์ทโฟน ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายบุญชู กมุทมาโนชญ์ รองประธานและเลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ จัดฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 20 คน ในสาขาการทำแผนธุรกิจ บรรจุภัณฑ์และช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากล้วยน้ำว้าออนไลน์ (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า การฝึกอาชีพเสริมครั้งนี้มุ่งเน้นการสอนเทคนิคการขายสินค้าและบริการ การรีวิวสินค้า การกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์ การนำเสนอสินค้าในที่สาธารณะตามมหกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอป เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง และภาพยนตร์สั้นด้วยสมาร์ทโฟน การโฆษณาสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ เน้นนำดิจิทัลสู่ชุมชน เพื่อดึงศักยภาพในตัวสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้สามารถโฆษณาขายสินค้าของตนทั้งในตลาดออฟไลน์ (ตลาดดั้งเดิม) เช่น ตลาดประชารัฐ มหกรรมจำหน่ายสินค้า หรือนิทรรศการต่างๆ และตลาดออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถรับออร์เดอร์หรือใบสั่งสินค้าจากลูกค้าได้โดยตรง จึงเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้า

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 264

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738