ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2562 / 14:25:20  
จังหวัดพะเยา จัดโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดพะเยา จัดโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เปิดโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เปิดโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจัด ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีการขับเคลื่อนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายการจัดกิจกรรมจำนวน 4 ครั้ง ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และการรับบริจาคโลหิตอวัยวะ และดวงตา ซึ่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่มาให้บริการรวม 4 ด้านได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการทางการแพทย์ , หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ , หน่วยตรวจตา และหน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ โดยมีประชาชนในพื้นที่มาร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ได้กำหนดการจัดงานดังกล่าวจำนวน 4 ครั้งด้วยกัน โดยครั้งแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ วัดบ้านแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง ครั้งที่ 3 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสาธารณะดงหอ อำเภอดอกคำใต้ และครั้งที่ 4 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านสระ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 215

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738