ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2562 / 20:19:00  
จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

(10 พฤษภาคม 2562) ที่ วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมการจัดงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนมั่นคง ในส่วนของจังหวัดน่าน ได้กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมระดับจังหวัด ได้แก่ วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน และระดับอำเภอ จำนวน 15 วัด ได้แก่ วัดดอนมูล อำเภอเมืองน่าน , วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม อำเภอเมืองน่าน , วัดรัชดา อำเภอเชียงกลาง , วัดศรีบุญเรือง อำเภอสันติสุข , วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง , วัดราษฎร์บำรุง อำเภอทุ่งช้าง , วัดดอนตัน อำเภอท่าวังผา , วัดนาคา อำเภอแม่จริม , วัดป่าตอง อำเภอปัว , วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา , วัดนาขาม อำเภอบ่อเกลือ , วัดหลวง อำเภอบ้านหลวง , วัดปิงหลวง อำเภอนาหมื่น , วัดเปา อำเภอนาน้อย และ วัดปางปุก อำเภอสองแคว โดยกิจกรรมที่จะดำเนินการประกอบด้วย พิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีสมโภชเทียนพรรษา พิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วัด/สำนักสงฆ์ ในจังหวัดน่าน พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเวียนเทียน

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 260

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738