ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 09:27:04  
อบต.ม่อนปิ่น จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
อบต.ม่อนปิ่น จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา

ที่วัดโพธิ์ทอง บ.ลาน หมู่ 5 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดย อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลม่อนปิ่น สภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น ฝ่ายปกครอง สถานศึกษา ดำเนินกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา การปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ห่างไกลจากอบายมุข พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดโรงทาน ไร้โฟม ไร้พลาสติก และคัดแยกขยะภายในงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 284

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738