ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 10:45:06  
ปภ.ฝาง เดินหน้าจัดโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและภัยทางถนน โรงเรียนที่ 16
ปภ.ฝาง เดินหน้าจัดโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและภัยทางถนน โรงเรียนที่ 16
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและภัยทางถนน โดยได้ให้ความรู้ แก่บุคลากร ครูและ นักเรียน โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายธีรเดช ขัติยะ หัวหน้าสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เปิดเผยว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรแม่อาย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ศูนย์บริการฝาง โรงพยาบาลแม่อาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย ทีมกู้ชีพกู้ภัยอบต.ดอยลาง บริษัท นิยมพานิช จำกัด สาขาฝาง และเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลุ่มน้ำฝาง ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและภัยทางถนน ให้แก่ บุคลากร นักเรียน โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 คน โดยได้ให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การรณรงค์และสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การฟื้นคืนชีพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแก๊สหุงต้มและการใช้ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง การขับขี่ปลอดภัย มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย และการขอรับใบอนุญาตขับขี่

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 309

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738