ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 11:58:13  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดหลายพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดหลายพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดหลายพื้นที่ หลายหน่วยงานเร่งแก้ไขช่วยเหลือ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเกษตรกรจดทะเบียนพื้นที่ปลูกข้าวโพด ประมาณ 4,000 ไร่ ปลูกมากที่สุด ที่ อ.แม่ลาน้อย กว่า 2,000 ไร่ ขณะนี้มีพื้นที่ประสบปัญหาการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด จำนวน 2,614 ไร่ ส่วนใหญ่พื้นที่ อ.แม่ลาน้อย ระบาดรุนแรงพื้นที่ 2,298 ไร่ พื้นที่ระบาดรุนแรงน้อย 316 ไร่ มีพื้นที่เฝ้าระวัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยพบการระบาดและดำเนินการป้องกันจัดการเรียบร้อยแล้วจำนวน 407 ไร่ ด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งสำรวจเพื่อเตรียมการช่วยเหลือ
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เป็นแมลงท้องถิ่นของทวีปอเมริกา เป็นศัตรูพืชเศรษฐกิจในตระกูลข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ข้าวและพืชผัก แนวทางการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยการใช้สารไซแอนทรานิลิโพรลคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก เมื่อพบกลุ่มไข่ ตัวหนอนและผีเสื้อตัวเต็มวัยให้เก็บออกไปทำลายนอกแปลงปลูก ฉีดพ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ได้แก่เชื้อบาซิลลัส ทูริงเยงซิส ทุกๆ 5 วัน และฉีดพ่นด้วยสารเคมีทางใบ ทุกๆ 7 วันติดต่อกัน 2 -5 ครั้ง ด้วยสารเคมีที่ได้รับคำแนะนำดังนี้ สารสไปนีโทแรม สารคลอแรนทรานิลิโพรล สารคลอร์ฟีนาเพอร์ และสารฟลูเบนไดอะไมด์เป็นต้น ทั้งนี้ต้องสลับกลุ่มสารทุก 30 วันเพื่อลดความต้านทานสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 380

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738