ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 12:44:25  
กกต.และ ป.ป.ช.เชียงใหม่ ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง
กกต.และ ป.ป.ช.เชียงใหม่ ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง
กกต.และ ป.ป.ช.เชียงใหม่ ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง

          วันนี้ (12 ก.ค.62) ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านทุจริตของพรรคการเมือง โดยสำนักงาน กกต.เชียงใหม่ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดการสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีนักการเมืองท้องถิ่น สมาชิกพรรคการเมือง ตัวแทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง รวมถึงดีเจประชาธิปไตยเข้าร่วม
          การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้พรรคการเมืองมีการประกาศแสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านทุจริตให้ประชาชนได้รับทราบ และเพื่อให้นักการเมืองในทุกระดับ ตัวแทนนักการเมือง ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย รับรู้ และแสดงความเห็น ในการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของพรรคการเมือง
          โอกาสนี้ ได้มีการลงนามในประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของนักการเมือง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาการเมือง การปกครอง สร้างความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมมีการบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ โดย นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผอ.ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการบรรยาย กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดย นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสอบถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันด้วย


ข่าวโดย : นันธิกา กิจปาโล
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 312

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738