ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 12:44:30  
อำเภอเมืองน่าน ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาและปรับพื้นที่สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก
อำเภอเมืองน่าน ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  พัฒนาและปรับพื้นที่สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก
อำเภอเมืองน่าน ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาและปรับพื้นที่สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก สถานทีท่องเที่ยวต้นแบบ ต่อยอดแก่จังหวัดอื่นตามพระราชประสงค์ ในหลวงรัชกาลที่ 10

นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน นำจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยมี นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน (อบต.) พนักงานลูกจ้าง อบต.ไชยสถาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์จิตอาสา รวม 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลไชยสถาน ตำบลบ่อสวก ตำบลเรือง ตำบลนาซาว อาสารักษาดินแดน และ เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองน่าน กว่า 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนจาก เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน นำรถกระเช้ามาตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและสวยงาม ร่วมกันพัฒนาและปรับพื้นที่ ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (สวนสาธารณะประจำอำเภอ) ในพื้นที่บริเวณโดยรอบหนองน้ำนาท่อ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน
สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก อำเภอเมืองน่าน ตั้งอยู่ที่ตำบลไชยสถาน ได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะระดับอำเภอ ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะระดับอำเภอ “แบบจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 โดยยึดถือแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ นำไปศึกษาสืบสานต่อยอด ตามพระราชประสงค์ โดยมีจุดมุ่งหมาย ที่จะให้สวนสาธารณะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ อาทิ การเสริมสร้างสุขภาพและการออกกำลังกาย พื้นที่กิจกรรมนันทนาการและสันทนาการ ลานกิจกรรม ทางเดินออกกำลังกายของสวนสาธารณะ สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ทั้งนี้ จังหวัดน่านได้รับ พระราชทาน นามสวนสาธารณะในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้ง 15 อำเภอ ชื่อ “สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก” อีกทั้งสวนสาธารณะระดับอำเภอทุกแห่งนั้น ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอด้วย

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 240

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738