ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 12:59:29  
จ.น่าน พร้อมจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
จ.น่าน พร้อมจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
จังหวัดน่าน พร้อมจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2562 ในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ

จังหวัดน่าน โดยคณะสงฆ์จังหวัดน่าน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2562 ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ
กิจกรรมระดับจังหวัด วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยเทศบาลเมืองน่าน ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน เริ่มเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 (วันอาสาฬหบูชา) จัดกิจกรรมโครงการการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลในวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เวลา 06.30 น. ทำบุญตักบาตร เวลา 19.00 น. ประกอบพิธีเวียนเทียน วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา) จัดกิจกรรมโครงการการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลในวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เริ่มกิจกรรมเวลา 06.30 น. เป็นต้นไป (ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าอาบน้ำฝน) กิจกรรมระดับอำเภอ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดใกล้บ้าน หรือวัดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในระดับอำเภอ ดังนี้ อ.เมืองน่าน ณ วัดดอนมูล อ.เมืองน่าน ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม อ.เชียงกลาง ณ วัดรัชดา อ.สันติสุข ณ วัดศรีบุญเรือง อ.ภูเพียง ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อ.ทุ่งช้าง ณ วัดราษฎร์บำรุง อ.ท่าวังผา ณ วัดดอนตัน อ.แม่จริม ณ วัดนาคา อ.ปัว ณ วัดป่าตอง อ.เวียงสา ณ วัดบุญยืน อ.บ่อเกลือ ณ วัดนาขาม อ.บ้านหลวง ณ วัดหลวง อ.นาหมื่น ณ วัดปิงหลวง อ.นาน้อย ณ วัดเปา อ.สองแคว ณ วัดปางปุก ซึ่งแต่ละวัดจะดำเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมเวียนเทียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน โทร.054 775 586

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 592

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738