ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 13:52:04  
ผู้ว่าฯ ลำปาง ประชุมปฏิบัติงานตามแผนการเชิงรุก ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ ปันสุข พร้อมหารือถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ผู้ว่าฯ ลำปาง ประชุมปฏิบัติงานตามแผนการเชิงรุก ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ ปันสุข พร้อมหารือถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประชุมปฏิบัติงานตามแผนการเชิงรุก ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ ปันสุข พร้อมหารือถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว เทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลมแจ้ห่มวังเหนือ ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2562 นี้

( 11 กรกฎาคม 2562 ) ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ ปันสุข โดยได้ประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้แทนเกษตรกร เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัด อาทิ การทำหมันแมลงวันผลไม้ การแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด การใช้ไคโตซานเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช การใช้พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของพืช การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงครั่ง รวมทั้งวิธีการลดปริมาณแมลงคุ่น
จากนั้นในช่วงบ่าย ที่ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ประชุมร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดลำปาง ผู้แทนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัด พิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันอย่างยั่งยืนของจังหวัดลำปาง
นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังได้ร่วมหารือกับพัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารายละเอียดในการจัดกิจกรรม เทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลมแจ้ห่มวังเหนือ ในระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์โอทอป ผลผลิตทางการเกษตร และอาหารเด่นของพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางในช่วงกรีนซีซั่น ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ”ลำปางปลายทางฝัน”

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 292

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738