ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 14:18:40  
จังหวัดแพร่.........หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถวายเทียนพรรษา
จังหวัดแพร่.........หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถวายเทียนพรรษา
หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม

เช้าวันนี้(12ก.ค.62) ที่วัดบ้านสองแคว ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นางรติพร บุญคง ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายวัชระ เพชรพลอย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยวัดบ้านสองแคว เป็นวัดในหมู่บ้านสองแคว ซึ่งมีพระครูวิสิฐชัยวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาส เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ได้มีการพัฒนาบริเวณให้สวยงาม เหมาะแก่การปรกอบกิจกรรมทางศาสนา ทุกปีจะมีประเพณีถวายผ้าป่า ทอดกฐิน และถวายเทียนพรรษา ตามจารีตประเพณี และมีการทำบุญในทุกๆวันพระและโอกาสต่างๆ ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว

ข่าวโดย :
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 231

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738