ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 14:19:18  
จังหวัดแพร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการลดราคาปุ๋ยเคมีช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่แจ้งผู้ประกอบการถุยเคมีปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป(ราคาปลายทาง) เพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลให้ขยายการจำหน่ายออกไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2562

นางดรุณี รักษ์วงศ์ พาณิชย์จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมหารือร่วมกับสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และผู้ประกอบการปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในการปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีสําเร็จรูป (ราคาปลายทาง) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถลดปัจจัยต้นทุนการผลิตทั้งนี้การปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีดังกล่าวได้มีการขยายระยะเวลาจำหน่ายปุ๋ย 5 สูตรต่อไปอีกและเพิ่มสูตรปุ๋ยเคมีครอบคลุมพืชชนิดอื่นๆจนถึงเดือนสิงหาคม 2562 ราคาที่ปรับลดลง 10-50 บาทต่อกระสอบ ทางจังหวัดแพร่จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าปุ๋ยเคมีและปรับลดราคาการจำหน่ายปุ๋ยเคมีสําเร็จรูป (ราคาปลายทาง) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สำหรับเกษตรกรหรือผู้สนใจขอข้อมูลรายละเอียดรายการปรับลดราคาขายปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5451-1118 ในวัน เวลา ราชการ /.

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 231

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738