ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 14:48:17  
จังหวัดน่าน ปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 “อาชีวะภาคเหนือเกมส์@น่าน”
จังหวัดน่าน ปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 “อาชีวะภาคเหนือเกมส์@น่าน”
จังหวัดน่าน ปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 “อาชีวะภาคเหนือเกมส์@น่าน”

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) ที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายปัญญา พลเมืองดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่าย ประชาชนชาวจังหวัดน่าน และนักกีฬาจากอาชีวศึกษาภาคเหนือ17 จังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 “อาชีวะภาคเหนือเกมส์@น่าน” โดยมี นายสุวัฒน์ชัย ศรีพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานในพิธี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายให้จังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 “อาชีวะภาคเหนือเกมส์@น่าน” ระหว่างวันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีการแข่งขันทั้งสิ้น 10 ชนิดกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น เปตอง หมากล้อม และกรีฑา โดยการแข่งขันได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และตลอดการแข่งขันที่ผ่านมา การจัดการแข่งขันครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง นักกีฬาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่และแสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนภายในจังหวัดเป็นอย่างดี ทำให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียนร้อย ตลอดจนนักกีฬา บุคลากรกีฬาได้รับการพัฒนาดีขึ้น ซึ่งการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 “อาชีวะภาคเหนือเกมส์@น่าน” คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯได้สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขัน พอสังเขปดังนี้ อันดับ 1 อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ได้ 20 เหรียญทอง อันดับ 2 อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ได้ 12 เหรียญทอง อันดับ 3 อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ 12 เหรียญทอง และอันดับ 4 อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ได้ 10 เหรียญทอง ในการนี้ ประธานในพิธีได้กระทำพิธีมอบธงกีฬาอาชีวะเกมส์ ให้กับเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้แก่อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ในชื่อว่า"นครสวรรค์เกมส์" เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 335

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738