ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 15:30:05  
กฟผ.กำหนดรับฟังความเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 สะท้อนถึงมุมมอง และความเห็น สร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9
กฟผ.กำหนดรับฟังความเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 สะท้อนถึงมุมมอง และความเห็น สร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9
กฟผ.มอบหมายให้ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 สะท้อนถึงมุมมอง และความเห็นโครงการสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เป็นการสะท้อนถึงมุมมองและความเห็นจากทุกภาคส่วน ผ่านตัวแทนของหน่วยงานในระดับอำเภอ หน่วยงานระดับท้องถิ่น และประชาชน เพื่อกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9
โดยโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใช้ถ่านลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิงมีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-9 ที่จะถูกปลดออกจากระบบในปี 2565 จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน ที่ถือเป็นกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคเหนือ ทั้งยังเป็นการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศไทย
นอกจากนี้นี้ตัวแทนของหน่วยงานในระดับอำเภอ และหน่วยงานระดับท้องถิ่น สามารถแสดงความคิดเห็นโดยสามารถเสนอแนะมาได้ที่ช่องทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ หรือ E-mail : weenittha_w@team.co.th และ rattiya_n@team.co.th หรือ โทรศัพท์ 0 2509 9000 กด 2315

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 368

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738