ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 15:37:08  
คนพร้าวรักษ์ป่าเร่งฟื้นฟูสภาพป่าที่ยึดคืนจากการถูกบุกรุก
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลาน เชียงใหม่ ร่วมกับพระสงฆ์และชาวบ้าน ปลูกต้นไม้บริเวณ ป่าบ้านแม่บอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ยึดคืนได้จากชาวบ้านที่บุกรุก เพื่อปลูกไม้ผลให้ร่มเงา และเป็นแหล่งอาหาร ให้กับสัตว์ป่ามากกว่า 10 ไร่ รวมกว่า 2 พันต้น

นาย ทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับพระสงฆ์ ชาวบ้านชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวอเมริกา และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ร่วมกันปลูกป่า บริเวณภูเขาหัวโล้น บ้านแม่บอน ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ยึดคืนถูกจากชาวบ้าน ที่เข้าบุกรุก ทำไร่ทำสวน จำนวนกว่า 10 ไร่ โดยปลูกต้นหว้า ต้นมะขามป้อม ต้นมะค่าโมง ต้นดอกเสี้ยวขาว มะไฟป่า รวมกว่า 2 พันต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นอาหารของสัตว์ป่า และยังร่วมกันบวชป่า โดยนำผ้าสีเหลือง มาผูกกับต้นไม้ เพื่อเป็นการบวช และรักษาป่าไม้ไว้ ไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาตัด รวมทั้งร่วมกันนำวัสดุธรรมชาติ มาสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณลำห้วยแม่บอน ที่ไหลผ่านหมู่บ้าน เพื่อกักเก็บน้ำและเพิ่มความชื้น ที่ผ่านมาสร้างฝายไปแล้วกว่า 600 ฝาย
ทั้งนี้บริเวณดังกล่าวถูกชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ทำกิน ทั้งปลูกไม้ผลและทำไร่เลื่อนลอย แต่จากการตรวจสอบพบว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จึงคืนพื้นที่ให้กับอุทยานและร่วมกันปลูกป่าคืนให้กับธรรมชาติ
พระครู วรรณวิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด และเป็นประธานชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า เผยว่าในพื้นตำบลโหล่งขอด มีการบุกรุกป่า เพื่อเป็นที่ทำกินจำนวนมากกว่า 1 หมื่นไร่ ที่ผ่านมาเกิดปัญหาความขัดแจ้งเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้าน แต่เมื่อมีภาคีเครือข่าย คนพร้าวรักษ์ป่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2555 ที่เข้ามาทำความเข้าใจชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐ และแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าเพิ่ม ปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเข้าใจ และให้ความร่วมมือ และทยอยคืนพื้นที่ ให้กับป่า โดยร่วมกันทำมา 7 ปี สามารถคืนพื้นที่ป่า มากกว่า 6 พันไร่ และเชื่อว่าจะได้ป่าคืนมาอีก จากที่สภาพเป็นภูเขาหัวโล้น ต้องกลับมาฟื้นฟู ให้มีสภาพเหมือนเดิม คืนสภาพเป็นป่าที่อาศัยของสัตว์ป่าต่อไป


ข่าวโดย : รุจิภรณ์ เตจ๊ะ
บรรณาธิการ : สทท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่
อ่าน : 276

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738