ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 15:47:57  
ทน.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ทน.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ 97 ชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ปลอดลูกน้ำยุงลาย ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ณ โรงยิมเนเซียม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 97 ชุมชน เพื่อเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ที่เป็นการควบคุมโรคที่ต้นเหตุ โดยเฉพาะในเขตเมืองเชียงใหม่ ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น รวมถึงสถานศึกษา วัด โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคไข้เลือดออก จึงร่วมกับชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และทำความสะอาดชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เน้นการกำจัดขยะ ภาชนะน้ำขัง เศษวัสดุ กะลา กระป๋อง ขวดน้ำ ยางรถยนต์ เป็นต้น โดยหยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยการทำลายต้นตอของแหล่งเพาะพันธุ์ และพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย และยังมีการนำนวัตกรรมกับดักไข่ยุงมาใช้ลดปริมาณยุงลาย ในพื้นที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหอย บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด ซึ่งคาดว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างครอบคลุม ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ จะทำให้เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ปลอดจากโรคไข้เลือดออก
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ดำเนินการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ การเก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่มีมีมุมอับทึม เป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ เพื่อเป็นการป้องกัน 3 โรคได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 415

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738