ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 15:49:19  
ผู้บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีชี้การควบกิจการไนท์ซาฟารีกับองค์การสวนสัตว์รัฐไม่เสียผลประโยชน์
ผู้บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยืนยันการควบกิจการไนท์ซาฟารีกับองค์การสวนสัตว์ ชี้รัฐไม่เสียผลประโยชน์ ส่วนเจ้าหน้าที่พนักงาน ลูกจ้างและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารสัตว์ ยังอยู่เหมือนเดิม ตามเงื่อนไขไม่มีการเปลี่ยนแปลง

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหารปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน เผยความคืบหน้า การควบรวมกิจการไนท์ซาฟารีกับองค์การสวนสัตว์ ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีการร่างกฎหมายฉบับใหม่ เพื่อควบรวมกิจการ เนื่องจากกฎหมายเดิม ไม่สามารถควบรวมกิจการได้ เพราะไนท์ซาหฟารีเป็นองค์การมหาชน ส่วนองค์การสวนสัตว์เป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นกฎหมายคนละฉบับ ซึ่งกฎหมายใหม่ อยู่ภายใต้การดูแลของสัตว์สัตว์เป็นเรื่องกฎเกณฑ์ที่ผ่านมา มีการประชุมได้แล้วหลายครั้ง และต่อไปในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งการยกร่างกฎหมายใหม่ ควบกิจการไนท์ซาฟารีกับองค์การสวนสัตว์ ชี้รัฐไม่เสียผลประโยชน์ คบคุมดูแลได้ เร่งให้เสร็จเร็วที่สุด ส่วนเจ้าหน้าที่พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหาร อยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตามที่ตกลงไว้ และการบริหารงานไม่สะดุด เพราะต้องทำให้ดีกว่าเดิม
ส่วนการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างไนท์ซาฟารีกว่า 300 คน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีสมาชิกกว่า 500 ราย ที่เป็นพันธสัญญากับไนท์ซาฟารียังคงเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีสัตว์ป่าและสัตว์อนุรักษ์มากกว่า 1 พัน 200 ตัว หรือมากกว่า สิงคโปร์มีสัตว์เพียง 200 ตัว หรือใหญ่กว่าสิงคโปร์ถึง 4 เท่า ซึ่งการบริหารต้องจัดการต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องรอการประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่

ข่าวโดย : รุจิภรณ์ เตจ๊ะ
บรรณาธิการ : สทท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่
อ่าน : 267

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738