ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 15:59:21  
จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันนี้ ( 12 ก.ค. 62) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภัญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำถวายเทียนพรรษาพระราชทาน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา ทรงพระราชอุทิศเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัย และพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวง เนื่องในประเพณีเข้าพรรษาให้แก่วัดอารามหลวงเป็นประจำทุกปี สำหรับจังหวัดลำพูน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรหมาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก

ข่าวโดย : สราวุฒิ ปิ่นทอง
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 390

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738